ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • สะเต็มศึกษา   โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  มีฐานต่างๆให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและได้ความรู้                  
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 19:22 โดย Onuma Intasorn
 • อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก   อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก  ทางเทศบาลกาญจนดิษฐ์ร่วมกับโรงเรียนวัดกาญจนารามให้ความรู้การจัดการขยะและทำปุ้ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2560 18:50 โดย Onuma Intasorn
 • กิจกรรมวันแม่ 2560    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 ทางโรงเรียนวัดกาญจนารามจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น โดยมีท่านประธาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 23:29 โดย Onuma Intasorn
 • กีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2560   งานกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์  วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560  คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวนพาเหรอ และแข่งขันกีฑา ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์           คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเต ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 20:32 โดย Onuma Intasorn
 • โครงการคนห่วงหัว    โครงการคนห่วงหัวสัญจร ใส่หมวกให้น้อง  เพื่อเฉลิมพรเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประช ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 19:03 โดย Onuma Intasorn
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »