กิจกรรมเข้าวัด ทำบุญ


ครูละ
นักเรียนทำกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญ และบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Comments