กิจกรรมวันไหว้ครู 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2560 20:36โดยOnuma Intasorn   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 20:56 ]
   พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  โดยมี นายพรทิพย์  เพชรเกิ้อ  เป็นปะธานในพิธี  ครู"  ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์  การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

           

             

             

Comments