อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก

โพสต์20 ส.ค. 2560 18:50โดยOnuma Intasorn
  อบรมให้ความรูู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการทำปุ้ยหมัก  ทางเทศบาลกาญจนดิษฐ์ร่วมกับโรงเรียนวัดกาญจนารามให้ความรู้การจัดการขยะและทำปุ้ยหมักชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 5 

    

    
Comments