ติดต่อโรงเรียน

        ที่อยู่  110  หมู่ที่ 1  ตำบลกะแดะ  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84160

        E-mail : watkanjanaram@surat1.go.th

        Facebook Fanpage : โรงเรียนวัดกาญจนาราม

        โทรศัพท์ / โทรสาร  : 077-244421