สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67

โพสต์22 ต.ค. 2560 05:32โดยOnuma Intasorn

รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2560

Comments